کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمون های پیکرسنجیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
آشنایی با رشته های تخصصی آمادگی جسمانی و ایروبیککاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانانکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
آناتومی انسانیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اخلاق حرفه ایکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول برگزاری مسابقات ورزشیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول مربیگریکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول و مبانی آمادگی جسمانیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول و مبانی ایروبیک و استپکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول و مبانی بیمه در ورزشکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول و مبانی داوری آمادگی جسمانیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
اصول و مبانی داوری ایروبیک و استپکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
برنامه ریزی تمرینکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
بیومکانیک ورزشیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
پزشکی ایرانیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
پزشکی ورزشیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
جامعه شناسی عمومیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
حرکات ورزشی اصلاحیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
حقوق ورزشیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی
رشد و یادگیری حرکتیکاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۷ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویخراسان رضوی
مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل ورزش و جوانان زنجانزنجان
مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل ورزش و جوانان یزدیزد
مرکز آموزش علمی-کاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستانخوزستاناهواز،بهارستان،خیابان صدف۱،پلاک۲۲۰۶۱۱۳۳۲۳۶۶۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی سبزوار۱خراسان رضویسبزوار-خیابان بهار-بهار۱۰ پلاک۲۶۰۵۷۱۲۲۴۲۹۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیستهران