مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام رضا(ع) پردیسان

استانقم
آدرسجاده قدیم قم تهران-روبروی حوزه نظام وظیفه-خ آموزش-مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای امام خمینی(ره)
تلفن۶۶۴۴۴۵۳و۶۶۴۴۴۵۴
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۴۴۴۵۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام رضا(ع) پردیسان

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۳۵