مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای اصفهان

استاناصفهان
آدرساصفهان خیابان هزارجریب خیابان کارگر طبقه همکف مرکز ICT
تلفن۶۶۸۰۰۵۶
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۸۰۰۵۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای اصفهان

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
ریخته گری گرایش ذوبصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ریسندگیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی متالورژی-ریخته گریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی متالورژی-ریخته گریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تاسیسات مکانیکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ممیزی انرژی-صنعتصنعتکاردانیپودمانی۵۰
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵
نساجی گرایش ریسندگیصنعتکاردانیپودمانی۳۵