آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب رسانی در عملیات اطفاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
ارتباطات و پیام رسانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
اصول پیشگیری و علل بروز و گسترش حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
اصول مدیریت بحرانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
امداددر سوانح و بلایای طبیعیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
ایمنی وبهداشت حرفه ایآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
برق و خطرات آنآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
پروژه عملیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
پمپ هاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
تهویه در عملیات اطفای حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
روش تحقیقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
زبان تخصصیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
سیستم های اعلام و اطفای حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
شناخت کاربرد بانک های اطلاعات شهریآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
شیمی حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
شیمی عمومیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
عملیات اطفای حریق جنگل ها و مراتعآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی
فیزیک حریق و سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی آملمازندرانآمل-بلوار امام رضا-میدان صدف-جنب مجتمع حسینی۰۱۲۱-۳۲۳۲۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریزآذربایجان شرقیتبریز-بالا تر از چهار راه ابوریحان خیابان سلیمان خاطر-روبروی بهزیستی ایستگاه شماره چهار آتش نشانی۰۴۱۱۴۷۶۷۷۷۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسبوشهرعسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-میدان فاضل جمی-بلوار سیراف-خیابان وحدت۰۷۷۲۷۳۷۶۵۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-انزلیگیلانانزلی-خیابان اطبا۳۲۳۸۰۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-بندرعباسهرمزگانساختمان شماره ۱ :بندرعباس زیبا شهر چهاراره خانه نان خیابان آل احمد ۱۶۰۷۶۱-۳۳۵۳۴۸۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجندخراسان جنوبیبیرجند-سجادشهر-خیابان امامت-بین رضویه فرشته۰۵۶۱۴۳۱۶۶۶