آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ارتباطات و پیام رسانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
اصول مدیریت بحرانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
اقدامات اولیه در مقابله با حریق و سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
ایمنی ابزار و لوازم خانگیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
ایمنی وبهداشت حرفه ایآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
پروژه عملیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
پیشگیری از حریق و سوانح در ساختمان هاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
تاسیسات ساختمانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
روانشناسی کارآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
روش آموزش عمومی ایمنیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
روش تحقیقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
زبان تخصصیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
شناخت کاربرد بانک های اطلاعات شهریآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
شناخت و کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
شیمی عمومیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
عملیات امداد در سوانح وبلایای طبیعیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
فیزیک حریق و سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی
فیزیک عمومیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی آملمازندرانآمل-بلوار امام رضا-میدان صدف-جنب مجتمع حسینی۰۱۲۱-۳۲۳۲۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریزآذربایجان شرقیتبریز-بالا تر از چهار راه ابوریحان خیابان سلیمان خاطر-روبروی بهزیستی ایستگاه شماره چهار آتش نشانی۰۴۱۱۴۷۶۷۷۷۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری مشهدخراسان رضویمشهد،بلوار پیروزی،میدان سلمان فارسی،بلوار سلمان فارسی،تقاطع خیابان حق شناس۸۷۸۷۷۶۶