آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکارشناسی
پودمانترمی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
طراحی سیستم های اطفای حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
طراحی سیستم های اعلام حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
کاربرد رایانه درطراحی ایمنیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
کارورزیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مبانی جامعه شناسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مبانی کامپیوترآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مبانی مدیریت و سازماندهیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مدیریت آموزشهای امدادی در آتش نشانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مدیریت ایمنی در آتش نشانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهریآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مدیریت منابع انسانی و روابط کارآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
مقاومت مواد و مصالح در برابر حریق و حادثهآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی
نقشه کشی و نقشه خوانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثکارشناسیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.