کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با سکوهای دریاییکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آنکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
آشنایی با مواد خطرناک و علائم آنکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
اخلاق حرفه ایکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
استاندارد های ایمنی در حمل و نقل بندریکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
اصول بهره برداریکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
اصول سرپرستیکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
اصول ملوانیکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
ایمنی برقکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
پیشگیری و کنترل حریقکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
حمل و نقل چند وجهی و کانتینری و الزامات مربوط به آنکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
ریاضی عمومیکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
زبان فنیکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
سیستم های بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالاکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
شناخت تجهیزات حمل و نقل بندریکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
شیمی عمومیکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
عوامل فیزیکی محیط کارکاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی
فاکتورهای مهندسی انسانی(ارگونومی)کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستاراگیلانآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-انزلیگیلانانزلی-خیابان اطبا۳۲۳۸۰۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-بندرعباسهرمزگانساختمان شماره ۱ :بندرعباس زیبا شهر چهاراره خانه نان خیابان آل احمد ۱۶۰۷۶۱-۳۳۵۳۴۸۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی مالک اشتر هرمزگانهرمزگاناستان هرمزگان؛شهرستان بندرعباس،خیابان رسالت شمالی،کوچه شهید زیبارو،پلاک۲۰۷۶۱۶۶۶۱۱۷