مرکز آموزش علمی-کاربردی آستارا

استانگیلان
آدرسآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵
تلفن۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
نوعخصوصی
شماره فکس۰۱۸۲۵۲۲۳۴۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی آستارا

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۶۵
خدمات گمرکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادرصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهرصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰