آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی

نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
عملیات هیدرومتریآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
فیزیک عمومیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
کاربرد پمپ هاآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
کارگاه الکتریسیته صنعتیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
کارگاه پمپآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
کارگاه ساختمانآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
کارگاه عمومی مکانیکآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
مکانیک سیالات کاربردیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
نقشه برداریآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
نقشه کشی و نقشه خوانیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
هواشناسی۱آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
هیدروژئولوژی۱آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
هیدروژئولوژی۲آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
هیدرولوژی۱آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
هیدرولیک کاربردیآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی
هیدرومتریآب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.