آزمایشگاه صنایع سرامیک

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه روشهای شناخت سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه ساخت چینیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی تجزیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی معدنی(عناصر معدنی)آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه کانی شناسی و بلورشناسیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
آزمایشگاه مبانی دیرگدازآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
اصول آماده سازی مواد اولیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
اصول سرپرستیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
ایمنی و بهداشت کارآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
پروژهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
تجهیزات آزمایشگاهی سرامیکآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
خواص سرامیک ها و دیاگرام فازآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
روشهای شناخت سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
ریاضی عمومیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
زبان تخصصیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
ساختار سرامیک هاآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
سرامیک ساختمانیآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
شیمی تجزیهآزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی
شیمی عمومی سرامیک(گرایش معدنی)آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع کاشی میبدیزدکیلومتر ۱۴ جاده میبد-یزد-۰۳۵۲۷۷۷۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی میبدیزدمیبد بلوار قاضی میرحسین انتهای کوچه رازی ۲۰۳۵۲۷۷۷۱۱۲