مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع کاشی میبد

استانیزد
آدرسکیلومتر ۱۴ جاده میبد-یزد
تلفن-۰۳۵۲۷۷۷۲۰
نوعخصوصی
شماره فکس-۰۳۵۲۷۷۷۲۰
آدرس وب سایتwww.meybodtile.com
آدرس ایمیلmeybod_tile@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع کاشی میبد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی۳۵
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی۳۵
استخراج معدنصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی۳۵
خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدماتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع سرامیک-آزمایشگاهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع سرامیک-خط تولیدصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰