تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شناخت مواد اولیه صنایع کمپوت و کنسروسازیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی تجزیهتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی فیزیکتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی مواد غدایی و کنترل کیفیت صنایع کمپوت و کنسروسازیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
اصول سرپرستیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
ایمنی و بهداشت در صنعتتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
بهداشت و مسمومیتهای شیمیاییتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
تصفیه آبهای صنعتیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
خوردگی در صنایع غذاییتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
ریاضی عمومیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
زبان فنیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
زیست شناسیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
شناخت مواد اولیه صنایع کمپوت و کنسروسازیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
شناخت مواد و مصالحتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
شیمی آلیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
شیمی تجزیهتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
شیمی عمومیتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی
شیمی فیزیکتکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگادفارسفارس-شهرستان پاسارگاد-سعادت شهر-خیابان فرهنگ-خیابان معرفت۰۷۲۹-۷۲۲۴۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضویخراسان رضویمشهد،بلوار آزادی،خیابان آزادی ۹،تقاطع سجاد ۲۴ -پلاک ۱۳۷۰۵۱۱۵۴۲۴۵۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذای تهرانتهرانتهران-سعادت آباد-میدان کاج-خ سرو غربی-میدان قیصر امین پور-انتهای بلوار شهرداری-خ یکم-انتهای خیابان شبنم پلاک۱۰۵-۲۲۰۷۵۷۸۲