مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگاد

استانفارس
آدرسفارس-شهرستان پاسارگاد-سعادت شهر-خیابان فرهنگ-خیابان معرفت
تلفن۰۷۲۹-۷۲۲۴۱
نوعدولتی
شماره فکس۷۲۲۵۵۱۲-۰۷۲۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگاد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۴۵