فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلات

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه زبان فنیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
آشنایی با سکوهای دریاییفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آنفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
آشنایی با مواد خطر ناک و علایم آنفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
استانداردهای ایمنی در حمل و نقل بندریفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
اصول بهره برداریفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
اصول ملوانیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
ایمنی برقفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
پیشگیری و کنترل حریقفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
حمل و نقل چند وجهی و کانتینری و الزامات مربوط به آنفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
زبان فنیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
سیستم های بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالافناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
شناخت تجهیزات حمل و نقل بندریفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
شیمی عمومیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
عملیت نجات غریق و غواصیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
عوامل فیزیکی محیط کارفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
فاکتورهای مهندسی انسانی(آرگونومی)فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
فیزیک عمومیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی
قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی و بین المللیفناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلاتکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلات

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستاراگیلانآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-انزلیگیلانانزلی-خیابان اطبا۳۲۳۸۰۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-بندرعباسهرمزگانساختمان شماره ۱ :بندرعباس زیبا شهر چهاراره خانه نان خیابان آل احمد ۱۶۰۷۶۱-۳۳۵۳۴۸۳