کاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک صنعتیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه اندازه گیری و مدارکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیسکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیسیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه کنترل سرعت ماشین های الکتریکیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه مدارهای منطقیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
اجزای ماشینکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
اصول سرپرستیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
الکترونیک صنعتیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
الکترونیک عمومیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
اندازه گیری الکتریکیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
تحلیل مدارهای الکتریکیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
حفاظت ماشین های الکتریکیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
خواص برقکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
زبان فنی و کاتالوگ خوانیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
فیزیک پیش دانشگاهیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی
فیزیک عمومیکاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستاراگیلانآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت آسانسورسازی دماوندتهرانشهرستان دماوند-روبروی پمپ بنزین گیلاوند-بلوار شاهد-کیلومتر سه جاده مراء-مجتمع آموزشی, تحقیقاتی آسانسور سازی دماوند۷۷۳۴۹۲۲۱
مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی انتخاباصفهانمیدان قدس – ابتدای خیابان مصلی ۳۴۴۷۵۴۰۱