تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه الکترونیک کاربردیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه روشهای سیستماتیک عیب یابی دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۱تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه روشهای سیستماتیک عیب یابی دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۲تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه مدار منطقیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه میکروکنترلرتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
آشنایی با فضای فیزیکی و اصول ایمنی در آزمایشگاه تشخیص پزشکیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
اخلاق حرفه ایتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
اصول کار و کارکرد دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۱تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
اصول کار و کارکرد دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۲تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
اصول کار و کارکرد دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۳تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
اصول و مبانی تجزیه دستگاهیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
الکترونیک کاربردیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
برنامه ریزی تعمیر و نگهداری و گزارش نویسی فنیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
روشهای سیستماتیک عیب یابی دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۱تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
روشهای سیستماتیک عیب یابی دستگاههای آزمایشگاه تشخیص پزشکی۲تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی
زبان تخصصیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکی

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستاراگیلانآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱۰تهرانتهرانمیدان ونک،خیابان ملاصدرا،انتهای خیابان خوارزمی،جنب مرکز لرزه نگاری تهران