کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آناتومیکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
الگوسازی برای تولیدکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
الگوسازی رایانه ای لباسکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
الگوسازی لباس آقایانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
الگوسازی لباس بانوانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
پارچه شناسیکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
پایه و اصول الگوسازیکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
پایه و اصول دوختکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
تکنیک های رنگ در طراحی لباسکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
خلاقیت در هنرکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
دوخت لباس اجتماع آقایانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
دوخت لباس اجتماع بانوانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
دوخت لباس خانه آقایانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
دوخت لباس خانه بانوانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
دوخت لباس مجلسی آقایانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
دوخت لباس مجلسی بانوانکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
طراحی لباس روی اندامکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
فلسفه پوشش اسلامیکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
کارآفرینیکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی الشتر۱لرستانالشتر-انتهای خیابان ۳۰متری انقلاب (عادل آباد)۰۶۶۳۵۲۲۴۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت زاگرس پوش بروجردلرستانبروجرد - میدان آیت الله بروجردی - جنب کارخانه یخ بلور- مرکز آموزش جامع علمی کاربردی واحد زاگرس پوش بروجرد۰۶۶۲-۴۴۶۶۶۴۵-۶