مرکز آموزش علمی-کاربردی الشتر1

استانلرستان
آدرسالشتر-انتهای خیابان ۳۰متری انقلاب (عادل آباد)
تلفن۰۶۶۳۵۲۲۴۰۰
نوعخصوصی
شماره فکس۰۶۶۳۵۲۲۸۲۰
آدرس وب سایتwww.alshtr-uast.com
آدرس ایمیلuast_aleshtar1@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی الشتر1

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰