کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
انیمیشنکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
بازیگریکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
تاریخ سینمای ایران و جهانکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
تاریخ سینمای مستندایرانکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
تصویربرداری تلویزیونیکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
خلاقیت در هنرکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
شناخت ساختار فیلم و سریالکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
شناخت عوامل تولیدکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
شناخت مواد خام و تجهیزات فنیکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
صدا گذاری فیلم مستندکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستندکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کاربینیکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کارگردانی تیزرکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کارگردانی در استودیوکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کارگردانی فیلم داستانیکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کارگردانی فیلم مستندکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کارگردانی کلیپکاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی
کارورزی۱کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.