کاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آسیب شناسیکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
آشنایی با هنرهای سنتی ایرانکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
اصول فنی ساختمان پایهکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
اصول فنی ساختمان پیشرفتهکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
باستان شناسیکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
بافت ها و آثار تاریخی دوره اسلامی ایرانکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
تاریخ عمومی ایرانکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
تاریخ هنر ایرانکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری ساختمانکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
تنظیم شرایط اقلیمی(تاسیسات مکانیکی)کاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
تنظیم شرایط محیطی(نور و صدا)کاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
حفاظت و مرمت آثارکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
خطوط و خواندن کتیبه های اسلامیکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
خلاقیت در هنرکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
ساختار معماری سنتی ایرانکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
شناخت مواد و مصالحکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
طراحی پایهکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
طرح اشیای در تمدن اسلامیکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی
عکاسی پایهکاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای مرمت و احیای بناهای تاریخی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.