کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار کاربردیکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
اخلاق حرفه ایکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
ادبیات کودک و نوجوان کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
ارتباط مؤثر با کودک و نوجوانکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
استعدادیابیکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
اصول سرپرستیکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
اطلاع رسانی و خدمات کتابخانه ای در مراکز فرهنگی هنریکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
اقدام پژوهی در مراکز فرهنگی هنریکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
باز ی ها،بازی های رایانه ای و رسانه های دیجیتال در دنیای کودککاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
پرورش خلاقیت کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
تربیت دینی و مراحل آن کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
ترغیب کودک و نوجوان به مطالعهکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
ثبت و تدوین تجربیات کاریکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
روانشناسی کودک و نوجوانکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
طراحی فرم و فضا در مراکز فرهنگی هنریکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
فرهنگ عمومیکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
فعالیت های فرهنگی در مراکز فرهنگی هنریکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
کاربرد هنر در مراکز فرهنگی هنریکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی
کاربینیکاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.