تئاتر گرایش ادبیات نمایشی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته تئاتر گرایش ادبیات نمایشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومی۱تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
آشنایی با ادبیات جهانتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
آشنایی با ادبیات کهن ایرانتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
آشنایی با تعزیهتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
اصول و قواعد نمایش ایرانتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
پروژهتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
تمثیل شناسیتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
خواندن و تحلیل نمایشنامه۱تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
خواندن و تحلیل نمایشنامه۲تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
دیدن و تحلیل نمایش۱تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
دیدن و تحلیل نمایش۲تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
ریاضی کاربردیتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
سبک های ادبی جهان۱تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
سبک های ادبی جهان۲تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
شخصیت شناسیتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
شیمی عمومی۱تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
شیوه های نمایش در ایرانتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
فرهنگ عامهتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
فیلم نامه نویسی(سینما و تلویزیون)تئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی
کارآموزیتئاتر گرایش ادبیات نمایشیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته تئاتر گرایش ادبیات نمایشی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.