چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
آمار توصیفیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
اصول چاپ سیلک اسکرینچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
اصول سرپرستی چاپ و نشرچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
الیاف شناسی کاغذ و ساختار مرکبچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
بهداشت و ایمنی صنعتیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
تاریخ هنر چاپ و نشرچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
تکنیکهای ارتباط فرمچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
رنگ شناسیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
روشهای تولید۱چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
ریاضی عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
زبان فنیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
سرویس و نگهداری ماشین آلات چاپچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
سیر تکامل کاغذ و مصرف مرکبچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
سیستم های انتقال رنگ بر فرمهای چاپیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
شیمی عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
صفحه آرایی۱چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
عملیات بعد از چاپچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی
فیزیک عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱تهرانتهرانتهران-میدان ولی عصر چهارراه زرتشت کوی نوربخش پلاک ۳۲۸۸۹۰۲۳۴۶