مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1تهران

استانتهران
آدرستهران-میدان ولی عصر چهارراه زرتشت کوی نوربخش پلاک ۳۲
تلفن۸۸۹۰۲۳۴۶
نوعخصوصی
شماره فکس۸۸۸۰۳۱۸۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
چاپ گرایش پیش از چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
خدمات کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
روابط عمومی(بازنگری شده)فرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای چاپ-صحافیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای چاپ-طراحی چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای صحافیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای طراحی چاپفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰