امور فرهنگی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته امور فرهنگی

نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
کلیات اقتصادامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مبانی ارتباط انسانیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مبانی برنامه ریزیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مبانی جامعه شناسیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مبانی حقوقامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مبانی روانشناسیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مردم شناسیامور فرهنگیکاردانیپودمانی
مسائل جوانان و برنامه ریزی آموزشهای فوق برنامه و اوقات فراغتامور فرهنگیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور فرهنگی

نام مرکزاستانآدرستلفن
 
نتیجه‌ای یافت نشد.