چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آمار استنباطیچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
آمار توصیفیچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
ارتباط تصویریچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
بازاریابی و تبلیغاتچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
برنامه ریزی تولیدچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
تکنولوژی اطلاعاتچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
جامعه شناسی هنر و تبلیغاتچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
حسابداری عمومیچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
روش تحقیقچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
ریاضی عمومیچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
ریاضی کاربردیچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
صفحه آرایی۲چاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
طراحی محیطچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
عکاسی صنعتیچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
عکاسی هنریچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
فرم و تکنیکچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
فنون ویراستاریچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
قوانین حرفه ای و پیشهچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
کاربرد خط در گرافیکچاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی
کاربرد رایانه در نشر چاپ۱چاپ و نشر گرایش طراحی چاپکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ و نشر گرایش طراحی چاپ

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۰ تهرانتهرانمیدان انقلاب اسلامی - خیابان جمالزاده شمالی - کوچه بزمه - پلاک ۲۰۲۱۶۶۹۱۶۲۹۱