مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۰ تهران

استانتهران
آدرسمیدان انقلاب اسلامی - خیابان جمالزاده شمالی - کوچه بزمه - پلاک ۲
تلفن۰۲۱۶۶۹۱۶۲۹۱
نوعخصوصی
شماره فکس۶۶۵۶۴۴۵۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۰ تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
چاپ گرایش پیش از چاپفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
چاپ و نشر گرایش طراحی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۷۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
خدمات مشاوره حقوقی صنوفمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصنافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای صحافیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
گرافیک گرایش گرافیکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۷۵