ارتقاء کیفیت مراکز آموزش علمی کاربردی از اولویت برنامه های دانشگاه است

۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۶۲۳ اخبار ستاد اخبار واحدهای استانی
.
ارتقاء کیفیت مراکز آموزش علمی کاربردی از اولویت برنامه های دانشگاه است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی لرستان گفت: ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی و پرهیز از مدرک گرایی از اولویت برنامه های دانشگاه است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سعید فرح بخش در حاشیه بازدید از مراکز آموزش علمی کاربردی الشتر و نورآباد در جمع کارکنان این مراکز، سیاست کلی مسئولان دانشگاه علمی کاربردی کشور را ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی و پرهیز از مدرک گرایی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی واحد استانی لرستان، مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی را از عوامل مهم کارآفرینی درجامعه دانست و  افزود: نیازسنجی بازار کار و مهارت آموزی،  تولید و اشتغال را برای کشور و جوانان به همراه خواهد داشت.

تیم نظارت دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی لرستان به سرپرستی دکتر فرح بخش و با همراهی مسئول حراست و کارشناسان نظارت و فناوری دانشگاه، از مراکز آموزش علمی کاربردی شهرستان‌های الشتر و نورآباد بازدید کردند.


( ۱ )

نظر شما :