نخستین جلسه کمیته راهبری آموزش در دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ کد : ۴۳۸۲۶ اخبار واحدهای استانی
تعداد بازدید:۶۴۲

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان، با حضور دکتر مهدی قیصری سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان، نخستین جلسه کمیته راهبری آموزش در این دانشگاه برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان در این جلسه گفت: ایجاد مشاغل پایدار و کاهش نرخ بیکاری مهم ترین وظیفه کمیته راهبری است.

وی عنوان کرد: در صورت جلسه کمیته راهبری آموزش به اقدام موثر کلیه دستگاه ها جهت ایجاد مشاغل پایدار و کاهش نرخ بیکاری و افزایش هماهنگی بین اداره کل آموزش فنی حرفه ای، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید شده است.

دکتر مهدی قیصری اظهارکرد: در شورای مهارت سه کمیته تخصصی با عنوان، کمیته تخصصی راهبری آموزش، کمیته سنجش و صلاحیت حرفه ای، کمیته مهارت آموزی، کارورزی و نظام آموزش دوگانه تشکیل شده است که امروز نخستین جلسه کمیته راهبری آموزش در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: دولت موظف است تا پایان برنامه ششم سهم آموزشهای عالی مهارتی را به 30 درصد برساند، اما هم اکنون سهم ما حدود 17 درصد است و برای رسیدن به سهم 30 درصدی باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون حدود 600 هزار نفر دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی و فنی و حرفه ای تحصیل می کنند گفت: پیش بینی می شود تا سال 1400 تعداد دانشجویان به 4میلیون 300 هزار نفر برسد که باید یک میلیون و 300 هزار نفر از این دانشجویان در دانشگاه های مهارتی تحصیل کنند.

دکتر مهدی قیصری با اشاره به اینکه نیازسنجی آموزشی مهمترین اقدام برای رسیدن به اهداف کمیته راهبری آموزش است اظهار داشت: باید توجه کنیم نیاز بازار فعلی چیست و با توجه به این که همه می دانیم مشاغل روز مورد نیاز جامعه در حال تغییر است باید آینده نگری هم داشته باشیم و نیاز آینده بازار را در نظرگرفته و با کیفی کردن آموزش های مهارتی از بیکاری جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری هرساله با نام گذاری سال های مختلف از سال 95 تا 98 تاکید زیادی به آموزش های مهارتی داشته و اهمیت نظام آموزشی مهارتی و نقش ان در تولید ملی در فرمایشات ایشان دیده می شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به اهداف کمیته راهبری آموزش تصریح کرد: برنامه ریزی و نیازسنجی آموزشی مهارتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، برنامه ریزی اجرای آموزش های مهارتی براساس پتانسیل دستگاه های اجرایی و سطح جغرافیای، ارتقا سطح کیفی و کمی آموزش های مهارتی، افزایش ضریب نفوذ، برنامه ریزی جهت تدوین استاندار های آموزشی، ایجاد تعامل و هم افزایی بین دستگاه های اجرایی مرتبط استان، سفارش پذیر نمودن آموزش های مهارتی و ایجاد کانال ارتباطی موثر بین آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی از اهداف تشکیل کمیته راهبری آموزش است.

دکتر مهدی قیصری با بیان اینکه سازمان های اجرایی و خصوصی امکانات خوبی دارند ادامه داد: بعد از شناسایی این سازمان ها باید از امکانات آنها در راستای آموزش های کاربردی استفاده شود.

گفتنی است دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان مسئول کمیته تخصصی راهبری آموزش است که این کمیته یکی از کمیته های شورای مهارت استانداری می باشد.


( ۱ )

نظر شما :