تفاهم نامه ارائه خدمات مشاوره ای بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران غرب و مرکز مشاوره دانشگاه تهران امضا شد

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۹ کد : ۵۱۸۰۱ اخبار واحدهای استانی

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران غرب، با حضور دکتر پیش بین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران غرب و دکتر حمید پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران به منظور گسترش همکاری های مشترک در امور مشاوره و بهداشت روانی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های مشترک این دانشگاه و دانشگاه تهران، تفاهم نامه ای به امضای طرفین رسید.

بر اساس این تفاهم نامه فعالیت های مشترک بهداشت روانی در قالب برگزاری همایش، سمینار، کارگاههای آموزشی برای کارشناسان،کارکنان، فعالیت های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه بررسی وضعیت آسیب های روانی اجتماعی دانشجویان، فعالیت های انتشاراتی مشترک در زمینه بهداشت روان، برنامه ریزی و اقدام درخصوص استفاده از خدمات مشاوره و درمان مرکز مشاوره دانشگاه تهران و ارجاع بیماران حاد به مرکز، راه اندازی، توسعه و حمایت از کانون های همیاران سلامت و ... مورد تفاهم قرار گرفت.

این رویداد که موجبات توسعه تعاملات و فعالیت های بهداشت و سلامت روان در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه تهران را به دنبال خواهد داشت، برای اولین بار است که در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی و در این ابعاد مورد امضای طرفین قرار گرفته است.

دکتر حمید پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران نیز در خلال امضای تفاهم نامه بیان کرد: از تمام ظرفیت های موجود در مرکز مشاوره دانشگاه تهران در جهت همکاری و توسعه فعالیت های مرتبط با ارائه خدمات مشاوره ای در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران غرب استفاده خواهیم کرد.  


نظر شما :