دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس ویژه متقاضیان جدید منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۵۱۸۰۲ اخبار واحدهای استانی

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی، با حضور دکتر باقری رئیس مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مرتضی تشکری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی، جمعی از مدرسان منطقه 9 دانشگاه جامع علمی کاربردی، دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس و آشنایی با نظام آموزش علمی کاربردی منطقه ۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان های (استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان) در مشهد برگزار شد.

در ابتدای این دوره رئیس مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی، در مورد فراخوان متقاضیان تدریس دانشگاه، شرایط و ضوابط انتخاب مدرسان حائز شرایط و مقررات حاکم بر نحوه تدریس، چگونگی ارزشیابی مدرسان و شیوه و فنون تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی توضیحاتی را ارائه داد.

سپس مهندس علیرضا جمالزاده معاون مطالعات برنامه های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق ویدئو کنفرانس، ماهیت و ساختار آموزش های علمی کاربردی را تشریح کرد.

در ادامه این دوره آموزشی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی به تشریح نظام آموزش علمی کاربردی و طرح مباحث کارآفرینی و نظام آموزش مهارتی پرداخت و گفت: در دانشگاه جامع علمی کاربردی زمینه فعالیت مدرسان در همه عرصه های فرهنگی، پژوهشی، نوآوری، آموزشی و کارآفرینی مهیا است و ما از فعالیت های مدرسان مان حمایت می کنیم.

وی یکی از ضرورت های حال حاضر همه مدرسان را تسلط به دانش فناورانه از ساده تا پیشرفته دانست و بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت آموزش های مجازی برای دروس نظری در سال تحصیلی جدید زیرساخت های لازم فراهم شده است و البته این آموزش ها با کیفیت لازم حتی برای دوره پساکرونا نیز لازم است. لذا یادگیری بیشتر فناوری های لازم در این خصوص ضرورت تدریس مدرسان خواهد بود. مباحث آموزشی در نظر گرفته شده در دوره مهارتهای عمومی با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی مدرسان مطابق دانش و فناوری روز در نظر گرفته شده بود.

گفتنی است در پایان این دوره آموزشی، با اهدای هدیه و لوح تقدیر از مدرسان نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی تقدیر شد.


( ۲ )

نظر شما :