اولین استارتاپ مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری برگزار شد

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۶ کد : ۵۱۸۰۴ اخبار واحدهای استانی

 به نقل از روابط عمومى دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران شرق، با حضور دکتر موسی زاده مدیرکل دفتر نوآوری، فناوری و‌ تجاری سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر واحدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران شرق، و دکتر الهام کیان مهر رئیس مرکز آموزش علمى کاربردى فدراسیون سوارکاری، اولین رویداد شتاب استارتاپی مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سواری با موضوع صنعت اسب بصورت مجازی  برگزار شد.

در این رویداد، ایده هاى نوآورانه در صنعت اسب از بین ۱۷ ایده دریافت شده توسط دبیرخانه رویداد، ۵ ایده برتر انتخاب و توسط داوران مورد ارزیابى نهایی قرار گرفت. سرمایه گذاران حاضر در این رویداد، تمایل خود را نسبت به سرمایه گذاری بر روی ایده هاى منتخب اعلام کردند و مقرر شد با حضور رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى و رئیس فدراسیون سوارکارى، تفاهم نامه همکارى فیمابین امضا شود.


نظر شما :