شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی تدوین نقشه راه نظام آموزش مهارتی کشور است

۲۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۸ کد : ۵۳۳۷۳ اخبار ستاد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در برگزاری اولین جلسه از دوره جدید شورای آموزشی این دانشگاه، ضمن تاکید بر جایگاه مهم این شورا و همچنین اهمیت آن پس از هیات امناء و شورای مرکزی دانشگاه، افزود: شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی تدوین نقشه راه نظام آموزش مهارتی کشور است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این شورا یکی از ارکان اصلی و اتاق فکر برای اتخاذ تصمیمات کلان آموزشی است که باید نقشه راه ارتقاء بیش از پیش سطح کیفی آموزشی را تبیین کند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه کمیته­ تخصصی تحت نظر شورا برای بررسی پرونده­های دانشجویی و لزوم هماهنگی و تعامل بیش از پیش این حوزه با حوزه معاونت سنجش و نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی، بررسی تخصصی و کارشناسی و کمک به تصمیم­سازی در جلسات شورای آموزشی اشاره شده بر رعایت دقیق قوانین و مقررات تاکید کرد.

در این جلسه دکتر جلالی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز با اشاره به ترکیب و شرح وظایف قبلی شورای آموزشی و تصویب آیین نامه آن و ارتقاء سطح شورا، ضمن تشکر از اعضاء قبلی شورا، به بیان رویکردهای جدید و تحولی در خط مشی و اقدامات مدنظر پرداخت و این شورا را مهمترین شورای دانشگاه دانست.

در ادامه جلسه، دکتر آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه­ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ضمن ابراز تشکر از بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به الزامات ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخت و بر محوریت ضوابط آموزشی و بومی سازی آن با شرایط موجود تاکید کرد.

در این جلسه، بررسی و بازنگری شیوه نامه آموزشی دوره­های کوتاه­مدت و همچنین دوره های آموزشی بصورت یادگیری ترکیبی، ارائه گزارش وضعیت آموزشی از سوی مدیرکل خدمات آموزشی این دانشگاه، مورد تقدیر ریاست و اعضاء قرار گرفته بر امتداد اقدامات و نظام مند بودن بیش از پیش آن تاکید شد.

در پایان این جلسه احکام اعضاء شورای آموزشی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تقدیم شد.


( ۲ )

نظر شما :