انتصاب تعدادی از معاونین، مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۴ کد : ۵۴۲۲۷ اخبار ستاد
تعداد بازدید:۱۲۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی احکامی جداگانه تعدادی از معاونین، مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی را منتصب کرد.

بر اساس این احکام صادره دکتر سلیمان عباسی به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی؛ دکتر پیمان دانش کار آراسته به عنوان معاون پژوهش و فناوری؛ دکتر غلامرضا شمس به عنوان مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند.

گفتنی است طی احکامی جداگانه از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از دکتر سیداحمدرضا پیش بین در زمان تصدی معاونت فرهنگی و دانشجویی و از دکتر سلیمان عباسی در زمان تصدی ریاست مرکز فعالیتهای قرآن و عترت (ع) تشکر و قدردانی شد.


( ۶ )