اخبار واحدهای استانی - آرشیو

اولین جلسه کمیته هیات اجرایی جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی البرز برگزار شد

اولین جلسه کمیته هیات اجرایی جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اولین کمیته هیأت اجرایی جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی استان البرز در روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

ادامه مطلب