مرکز آموزش علمی-کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

استانتهران
آدرستهران-خیابان نیاوران -بعد از سه راه یاسر کوچه راد --پلاک ۸
تلفن۲۸۱۵۱۱۱۰
نوععمومی
شماره فکس۲۲۸۶۱۹۸۶
آدرس وب سایتwww.instroct.ac.ir
آدرس ایمیلinfo@instroct.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آشپزیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تشریفاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای آشپزیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای آشپزیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور تشریفاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای خدمات گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای قنادیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور تشریفاتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هتلداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هتلداریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ایرانیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگریفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداریفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت هتلداریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰