مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه کیلومتر۵ جاده فرودگاه-جاده فرعی کولق
تلفن۲۵۸۴۳۵۵-۷
نوععمومی
شماره فکس۲۵۸۴۳۵۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
معماریصنعتکاردانیترمی۳۵
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۷۵
مهندسی تکنولوژی ساختمانصنعتکارشناسیپودمانی۷۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۷۵
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰