مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه کیلومتر۵ جاده فرودگاه-جاده فرعی کولق
تلفن۲۵۸۴۳۵۵-۷
نوععمومی
شماره فکس۲۵۸۴۳۵۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

نمایش ۴۱ تا ۵۲ مورد از کل ۵۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری ساختمان سازیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری صنایع شیمیاییصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری عمران-نقشه برداریصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
نقشه برداریصنعتکاردانیترمی۷۵