مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرسازان گناوه

استانبوشهر
آدرسگناوه،کیلومتر۳ جاده گناوه،دیلم
تلفن۰۷۷۲۳۲۴۷۸۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۷۷۲-۳۲۴۸۷

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرسازان گناوه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
اقتصاد کار و بهره وریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
الکترونیک گرایش مخابرات دریاییصنعتکاردانیترمی۶۰
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات گمرکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع شیمیایی-پالایش گازصنعتکاردانیترمی۰