کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با سیستم آسیکوداکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
آشنایی با ماشین آلاتکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
آمار مقدماتیکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
ارزش گذاری کالاکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
اصول بیمه و بازرسی کالاکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
اصول سرپرستیکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
اصول طبقه بندی کالاکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
اصول نگهداری اسناد ترخیصکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
الیاف و منسوجاتکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
ریاضیات عمومیکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
زبان پیش دانشگاهیکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
زبان تخصصی گمرککاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
سازمان و وظایف گمرککاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
سازمان ها و کنوانسیون هاکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
شناخت مواد شیمیاییکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
قاجاق و تخلفات گمرکیکاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
قانون امور گمرکی۱کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی
قانون امور گمرکی۲کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستاراگیلانآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایرانتهران
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی استان آذربایجان غربیآذربایجان غربیارومیه-خیابان همافر۲-نبش کوچه ۳۲۲۳۹۱۵۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی واحد فارس(شیراز)فارسشیراز-بلوارمدرس-۱۰متری برق۷۲۷۲۲۴۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرسازان گناوهبوشهرگناوه،کیلومتر۳ جاده گناوه،دیلم۰۷۷۲۳۲۴۷۸۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی چابهارسیستان و بلوچستانچابهار منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار تراس بهشت۰۵۴۵-۴۴۴۴۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی دیلمبوشهر-دیلم انتهای خیابان شهدای جنوبی۰۷۷۲۴۲۴۲۸۳۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی زاهدان۲سیستان و بلوچستانزاهدان-ساختمان شماره (۱) :خیابان دانشگاه-دانشگاه۲۷پلاک۵۱ ساختمان شماره (۲) :ساختمان کوثر - بلوارپرستار جنب دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات ۶۵-۲۵۲۲۶۶۰-۰۵۴۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان بازرگانی استان کردستانکردستانخیابان آبیدر-جنب بانک کشاورزی-نبش کوچه تابان۳۲۳۲۵۵۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسبوشهرعسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-میدان فاضل جمی-بلوار سیراف-خیابان وحدت۰۷۷۲۷۳۷۶۵۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهربوشهر
مرکز آموزش علمی-کاربردی سرخسخراسان رضویسرخس روبرو بانک ملی ساختمان قدیم فرمانداری۰۵۱۲۵۲۳۹۳۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-انزلیگیلانانزلی-خیابان اطبا۳۲۳۸۰۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-بندرعباسهرمزگانساختمان شماره ۱ :بندرعباس زیبا شهر چهاراره خانه نان خیابان آل احمد ۱۶۰۷۶۱-۳۳۵۳۴۸۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خلیج فارسخوزستان
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون علامه طبرسیتهرانخیابان ستارخان-ضلع شمال غرب پل ستارخان-اول خیابان حاجی پور(پاک شمالی)- نبش رئیسی-پلاک ۶۸۴۴۲۶۲۰۰۱-۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهرانایلامشهرستان مهران فرخ آباد فاز ۲-جنب دبیرستان باهنر۰۸۴۲۸۲۲۶۱۹۱