مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد5تهران

استانتهران
آدرستهران-میدان حسن آباد-خیابان امام خمینی(ره)-خیابان میر دامادی(استخرسابق)-پلاک ۵
تلفن۶۶۷۱۲۲۵۱-۶
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۷۵۴۹۲۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد5تهران

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
چاپ گرایش پیش از چاپفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
چاپ گرایش پیش از چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
فنون چاپ غربالیصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای صحافیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای طراحی چاپفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای طراحی و آماده سازی چاپفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰