چاپ گرایش پیش از چاپ

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته چاپ گرایش پیش از چاپ

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
آمار توصیفیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
اصول سرپرستی چاپ و نشرچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
الیاف شناسی کاغذ و ساختار مرکبچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
بهداشت و ایمنی صنعتیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
تاریخ هنر چاپچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
تکنیکهای ارتباط فرمچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
تیپوگرافی و چاپ هنریچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
رنگ شناسیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
ریاضیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
زبان فنیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
سیر تکامل کاغذ و مرکب چاپچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
شیمیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
شیمی عمومیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
صفحه آرایی۱چاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
عملیات بعد از چاپچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
فیتولیتوگرافیچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی
فیزیکچاپ گرایش پیش از چاپکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ گرایش پیش از چاپ

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۰ تهرانتهرانمیدان انقلاب اسلامی - خیابان جمالزاده شمالی - کوچه بزمه - پلاک ۲۰۲۱۶۶۹۱۶۲۹۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۵تهرانتهرانتهران-میدان حسن آباد-خیابان امام خمینی(ره)-خیابان میر دامادی(استخرسابق)-پلاک ۵۶۶۷۱۲۲۵۱-۶
موسسه آموزش عالی آزاد علم گسترتهرانسعادت آبا د-چهارراه مسجد-بلوار دریا-جنب داروخانه آویشن-پلاک ۶۸۸۸۰۷۸۴۵۰-۸