آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ارتباطات و پیام رسانیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
ارزیابی سوانح و گزارش نویسیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
اصول مدیریت بحرانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
اقدامات اولیه در مقابله با حریق و سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
ایمنی ابزار و لوازم خانگیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
ایمنی و بهداشت حرفه ایآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
پروژه عملیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
پیشگیری از حریق و سوانح در ساختمانهاآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
تاسیسات ساختمانآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
روانشناسی کارآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
روش آموزش عمومی ایمنیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
روش تحقیقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
ریاضیات و آمار مقدماتیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
زبان تخصصیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
زبان خارجهآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
شناخت کاربرد بانکهای اطلاعات شهریآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
شناخت و کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریقآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
شیمی عمومیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
عملیات امداد در سوانح و بلایای طبیعیآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی
فیزیک حریق و سوانحآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلندکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی آملمازندرانآمل-بلوار امام رضا-میدان صدف-جنب مجتمع حسینی۰۱۲۱-۳۲۳۲۶
مرکز علمی کاربردی شهرداری های استان اصفهاناصفهان خیابان جی – نبش اتوبان شهید آقا بابایی – جنب تالار شهروند ۳۵۲۴۸۸۸۰