امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغی

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب و خاک۳(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آبیاری تحت فشار(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آفات گیاهان باغیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
آمار و مقدمه ای بر طرح آزمایشهای کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
ازدیاد نباتات باغیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
اصول سرپرستیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
اکولوژیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
بیماری های گیاهان باغیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
پرورش قارچ(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
تحقیق،آموزش و ترویج کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
حاصلخیزی خاکامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
حشره شناسی و آزمایشگاهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
خاک شناسیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
رابطه آب و خاک و گیاهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
ریاضی پیش دانشگاهیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
ریاضی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
زبان تخصصیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
زیست شناسی پیش دانشگاهیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
ژنتیک و اصلاح نباتات(اختیاری)امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی
سبزی کاریامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغی

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی(میاندوآب)آذربایجان غربیمیاندوآب-۷ کیلومتری جاده مهاباد-مرکز آموزش جهاد کشاورزی میاندوآب۰۴۸۱-۲۳۳۴۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوجکرمانجیرفت،کیلومتر۱۵ جاده عنبرآباد۰۳۴۸۳۲۷۰۲۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان شمالی(بجنورد)خراسان شمالیبجنورد-بلوار امام خمینی-جنب کارخانه لوله پلی اتیلن مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی۰۵۸۴۲۳۱۱۸۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی رشت(صومعه سرا)گیلانصومعه سرا-کیلومتر ۱۰ تولم شهر-لیف شاگرد۰۱۸۲۳۷۸۴۰۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سمنان(شاهرود)سمنانشاهرود-کیلومتر ۲ جاده بسطام۳-۲۲۲۰۹۷۱-۰۲۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(بمپور)سیستان و بلوچستانایرانشهر-بمپور-کیلومتر ۲۲ جاده ایرانشهر بمپور۰۵۴۸-۲۵۲۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قائناتخراسان جنوبیکیلومتر ۳۵ جاده قائن-گناباد شهر نیمبلوک مرکز آموزش کشاورزی قائنات۳-۰۵۶۲۵۳۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قمقمقم،میدان امام خمینی،ابتدای بلوارشهید بهشتی،ساختمان مجتمع آموزشی شهید علیمحمدی۰۲۵۱-۶۶۱۸۲۲۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه(سرپل ذهاب)کرمانشاهکرمانشاه-سرپل ذهاب- کیلومتر۳ جاده قصر شیرین روبروی هواشناسی۰۸۳۴۲۲۴۲۴۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مرکزی(ساوه)مرکزیساوه-سه راهی اوه کیلومتر ۲۵ جاده ساوه سلفچگان مرکز آموزش کشاورزی ساوه۰۲۵۵-۴۲۳۴۴۴۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی خشرودپی بابلمازندرانبابل-بندپی غربی-شهر خشرودپی-بلوار کشاورز-جنب شهرداری۰۱۱۱۲۵۲۱۱۶۰
مرکز علمی کاربردی گلپایگاناصفهان گلپایگان، میدان دفاع مقدس، ابتدای بلوار سپاه‌۵۷۲۴۰۰۵۱