امور اراضی

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور اراضی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
استعدادیابی و ارزیابی زمینامور اراضیکاردانیترمی
اصول باغبانیامور اراضیکاردانیترمی
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتامور اراضیکاردانیترمی
اقتصاد کشاورزیامور اراضیکاردانیترمی
امور باقیمانده اصلاحات ارضیامور اراضیکاردانیترمی
انواع مالکیت اراضی در ایرانامور اراضیکاردانیترمی
انواع نظام های بهره برداری در اراضی کشاورزیامور اراضیکاردانیترمی
جامعه شناسی روستاییامور اراضیکاردانیترمی
جنگل شناسیامور اراضیکاردانیترمی
حریم و مرتع حریم روستاهاامور اراضیکاردانیترمی
حفظ یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغیامور اراضیکاردانیترمی
حقوق ثبت اسناد در اراضی دولتیامور اراضیکاردانیترمی
حقوق مدنیامور اراضیکاردانیترمی
خاک شناسی عمومیامور اراضیکاردانیترمی
ریاضیات و آمارامور اراضیکاردانیترمی
زراعت عمومیامور اراضیکاردانیترمی
شناخت و حمایت محیط زیستامور اراضیکاردانیترمی
شیمی عمومیامور اراضیکاردانیترمی
کارآموزیامور اراضیکاردانیترمی
مبانی جامعه شناسیامور اراضیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور اراضی

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهاناصفهان۱-اصفهان-خیابان جهاد جنب شرکت آب فاضلاب روستائی _ ۲-اصفهان-شهر جدید بهارستان-کیلومتر ۹ جاده قلعه شور۲۳۳۷۰۸۱-۸۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرمان(باغین)کرمانکرمان-باغین-کیلومتر ۱ جاده سیرجان۳۳۷۲۰۱۱-۰۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان(بندرعباس)هرمزگانبلوار امام خمینی-روبروی فرماندهی نیروی انتظامی کوی سازمانی شیلات مجتمع آموزش۰۷۶۱۴۳۱۳۸۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزدیزدیزد-صفائیه-بلوار شهیدان اشرف-نبش چهارراه پژوهش۰۳۵۱-۸۲۴۹۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی منابع طبیعی دکتر جوانشیرالبرزکرج-کلاک جنب مخابرات۰۲۶۱۲۳۰۲۱۸