مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان

استاناصفهان
آدرس۱-اصفهان-خیابان جهاد جنب شرکت آب فاضلاب روستائی _ ۲-اصفهان-شهر جدید بهارستان-کیلومتر ۹ جاده قلعه شور
تلفن۲۳۳۷۰۸۱-۸۶
نوعدولتی
شماره فکس۶۲۷۱۶۴۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اراضیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش گاوکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰