انیمیشن

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته انیمیشن

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
بازیگری(پانتومیم)انیمیشنکاردانیترمی
پروژهانیمیشنکاردانیترمی
تاریخچه انیمیشن ایران و جهانانیمیشنکاردانیترمی
تدوینانیمیشنکاردانیترمی
تدوین دیجیتالانیمیشنکاردانیترمی
تکنیکهای انیمیشنانیمیشنکاردانیترمی
تولید انیمیشنانیمیشنکاردانیترمی
داستان نویسیانیمیشنکاردانیترمی
زبان تخصصیانیمیشنکاردانیترمی
صحنه برداری(Lay out)انیمیشنکاردانیترمی
طراحی انسانانیمیشنکاردانیترمی
طراحی پایهانیمیشنکاردانیترمی
طراحی حیواناتانیمیشنکاردانیترمی
طراحی شخصیتانیمیشنکاردانیترمی
فضاسازیانیمیشنکاردانیترمی
فیزیک صداانیمیشنکاردانیترمی
فیلم نامه مصور(Story board)انیمیشنکاردانیترمی
فیلم نامه نویسی انیمیشنانیمیشنکاردانیترمی
فیلم نامه نویسی کلاسیکانیمیشنکاردانیترمی
فیلمبرداری و تصویربرداری انیمیشنانیمیشنکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته انیمیشن

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجانزنجانساختمان شماره ۱:زنجان-دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-خیابان شهیدان بسطامیان-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی-_x۰۰۰D_ ساختمان شماره۲:زنجان،شهرک کارمندان،فاز اول،خیابان پنجم۵۲۵۹۶۲۴-۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی رسانهتهرانتهران- خیابان کریمخان زند - خیابان استاد نجات الهی شمالی - کوچه رهبر - پلاک ۴ ۲۲۰۲۱۹۳۳