مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذا(تربت جام)

استانخراسان رضوی
آدرستربت جام-بلوارکمربندی شهید فهمیده( جدید )-مرکزآموزش علمی-کاربردی صنعت غذا ی تربت جام
تلفن۲۲۳۲۰۳۰
نوعخصوصی
شماره فکس۰۵۲۸-۲۲۳۲۰
آدرس وب سایتwww.uast-fitj.ac.ir
آدرس ایمیلuast_kh_tj@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذا(تربت جام)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۵
امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دامکشاورزیکاردانیترمی۷۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۷۵
تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکارشناسیپودمانی۶۰
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات گلخانه ایکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰