استخراج معدن

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته استخراج معدن

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آتشکاری و عملیاتاستخراج معدنکاردانیترمی
آزمایشگاه زمین شناسی عمومیاستخراج معدنکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی عمومیاستخراج معدنکاردانیترمی
آزمایشگاه فیزیک عمومیاستخراج معدنکاردانیترمی
آشنایی با جنبه های ایمنی ساختمانها و تاسیسات صنعتی(اختیاری۴)استخراج معدنکاردانیترمی
استاتیک و مقاومت مصالحاستخراج معدنکاردانیترمی
استخراج زغال سنگ(اختیاری۲)استخراج معدنکاردانیترمی
استخراج سنگهای ساختمانی(اختیاری۱)استخراج معدنکاردانیترمی
استخراج معادن روباز(اختیاری۱)استخراج معدنکاردانیترمی
استخراج معادن روباز(اختیاری۳)استخراج معدنکاردانیترمی
استخراج معادن زیر زمینی فلزی(اختیاری۳)استخراج معدنکاردانیترمی
اصول استخراجاستخراج معدنکاردانیترمی
اصول بهداشت محیط کار و بهداشت صنعتی(اختیاری۴)استخراج معدنکاردانیترمی
اصول سرپرستیاستخراج معدنکاردانیترمی
ایمنی در معادن روباز(اختیاری۴)استخراج معدنکاردانیترمی
ایمنی در معادن زیر زمینی(اختیاری۴)استخراج معدنکاردانیترمی
ایمنی و نجاتاستخراج معدنکاردانیترمی
بیماریهای معدنی و کمکهای اولیهاستخراج معدنکاردانیترمی
تجهیزات ایمنی(اختیاری۴)استخراج معدنکاردانیترمی
تجهیزات معدنی(اختیاری۵)استخراج معدنکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته استخراج معدن

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی الیگودرز۱لرستانالیگودرز-بلوار شرقی-نبش خ ارشاد (‌هتل جهانگردی )‌-ساختمان آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی الیگودرز۱۰۶۶۴۲۲۴۴۱۲۰ الی
مرکز آموزش علمی-کاربردی بافقیزدیزد، بافق، آهنشهر، خیابان پارک، مرکز آموزش علمی-کاربردی بافق۰۳۵۲-۴۲۵۳۴۴۱-۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی زغال سنگ البرز شرقیسمنانشاهرود- شرکت زغالسنگ البرز شرقی-مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ البرزشرقی۰۲۷۳-۳۳۶۴۰۴۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت زغال سنگ کرمانکرمانکرمان-بلوار آیت اله صدوقی- بلوار شهدای زغالسنگ۰۳۴۱-۲۱۱۴۴۸۳-۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت کالسیمینزنجانزنجان،کیلومتر۹۵ جاده زنجان،دندی-شهر دندی،جنب مجتمع سرب،ورودی انگوران۰۲۴۲-۳۵۲۲۲۳۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع کاشی میبدیزدکیلومتر ۱۴ جاده میبد-یزد-۰۳۵۲۷۷۷۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی نهبندانخراسان جنوبینهبندان-انتهای بلوار دانشگاه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی۰۵۶۲۶۲۲۴۸۴