چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه شیمی عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
آمار توصیفیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
اصول چاپ سیلک اسکرینچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
اصول سرپرستی چاپ و نشرچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
الیاف شناسی کاغذ و ساختار مرکبچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
بهداشت و ایمنی صنعتیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
تاریخ هنر چاپچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
تکنیکهای ارتباط فرمچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
رنگ شناسیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
روشهای تولید۱چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
ریاضیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
زبان فنیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
سرویس و نگهداری چاپچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
سیر تکامل کاغذ و مرکب چاپچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
سیستم های انتقال رنگ بر فرمهای چاپیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
شیمیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
شیمی عمومیچاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی
صفحه آرایی۱چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۰ تهرانتهرانمیدان انقلاب اسلامی - خیابان جمالزاده شمالی - کوچه بزمه - پلاک ۲۰۲۱۶۶۹۱۶۲۹۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسلآذربایجان شرقیکیلومتر ۳۵ جاده تبریز-آذرشهر شهرک صنعتی سلیمی-۳۰ متری اول-مرکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل ۰۴۱۲۴۳۲۸۸۳۹
موسسه آموزش عالی آزاد علم گسترتهرانسعادت آبا د-چهارراه مسجد-بلوار دریا-جنب داروخانه آویشن-پلاک ۶۸۸۸۰۷۸۴۵۰-۸